N&B Pancake

วิวัฒนาการ

ปี 2541

เกิดความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมเครป

ปี 2551

พัฒนาธุรกิจในรูปแบบบริษัทเต็มตัว รวมถึงพัฒนารูปแบบร้านค้า และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ "มินิเครป"

ปี 2552

พัฒนาธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าและผู้สนใจ ปัจจุบันขยายแฟรนไชส์ได้ทั่วประเทศ

ปี 2554

พัฒนาการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารว่าง (Completed meal) เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติตามสโลแกน "อร่อยจากธรรมชาติ"

ปี 2559

เปิดสาขาแรกในต่างประเทศ ที่ประเทศลาว เข้าสู่การเป็น "International Franchise" อย่างเต็มตัว

บริษัท เอ็นแอนด์บีพิซซ่าเครป จำกัด ได้มีการเซ็นต์สัญญาแฟรนไชส์ซี

23 ธันวาคม 2559

บริษัท เอ็นแอนด์บีพิซซ่าเครป จำกัด ได้มีการเซ็นต์สัญญาแฟรนไชส์ซี ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยครั้งนี้ถือเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการเปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรก โดยในการเซ็...อ่านต่อ

Exclusive Summary

เราจะเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ในระดับโลก ภายใน 5 ปี (2016-2021) เราจะมีสาขารวม 200 สาขา (ในประเทศและต่างประเทศ) และได้รับความพึงพอใจของคู่ค้า 90%

ดาวน์โหลดเอกสาร