N&B Pancake

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็นบี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด
วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ"
พันธะกิจ
"ภายใน 5 ปีจะต้องเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท"
ค่านิยม
  • เน้นลงทุนบริษัทในเครือ
  • คัดเลือกบริษัทในการลงทุนที่มีธรรมมาภิบาลเท่านั้น
  • แบ่งปันรายได้อย่างน้อย 10% เพื่อช่วยสังคมทุกปี
  1. จุดเริ่มต้นของ NB Pancake
  2. อร่อยอย่างมีคุณภาพ
  3. อร่อยอย่างมีคุณภาพ
  4. ให้คุณค่าที่มากกว่าแป้งและน้ำตาล
  5. อรอ่ยจากธรรมชาติ
  6. ความสุข ความอร่อย แบ่งปันกันได้
  7. ความสุข ความอร่อย แบ่งปันกันได้

เรื่องราวความสำเร็จ

นับตั้งแต่การเปิดดำเนินการธุรกิจ N&B ในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินงานของ คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ และ คุณณัฐชยา อาจสุรินทร์ โดยได้พยายามคิดค้นสูตร และวิธีทำเครปที่มีรสชาติแตกต่างจากเครปทั่วไป จนได้แป้งสูตรพิเศษที่เนื้อบาง กรอบ หอม หวาน อร่อย จนได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และขยายออกไปทั่วประเทศ

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 จึงพัฒนาธุรกิจในรูปแบบบริษัทเต็มตัว ภายใต้ชื่อทางการค้า "บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัด" พร้อมกับการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ ได้แก่ มินิเครป มินิบ็อกไส้กรอกทวิน ซึ่งได้รับความนิยมและมียอดขายมากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อเดือน และในปี พ.ศ. 2554 ได้เตรียมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ทางบริษัทฯได้มีการพัฒนา รูปแบบร้านค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำเสนอแนวคิดของธุรกิจ "ความสุข ความอร่อย แบ่งปันได้" ให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนการพัฒนาสูตรจากต้นตำหรับการทำ Crepe ผสมผสานกับ Pizza หน้าต่างๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Pizza Crepe ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้าน N&B เท่านั้น

นอกจากนี้เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบสินค้าที่ทันสมัย รวดเร็ว และคุ้มค่าต่อราคา ทางบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อตอบสนอง รูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ สามารถให้รับประทานเป็นของว่างหรือเป็นช่วงเวลาของการทดแทนอาหารมื้อหลักได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้าของทางบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจาก ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ภายใต้สโลแกน "Sharing Good"

ขณะนี้ทางบริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัด ได้ขยายสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า N&B จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการในอนาคต

กลุ่มธุรกิจของ NB Pancake

รายละเอียด