N&B Pancake

งานสัมมนา หัวข้อ "ลงทุนน้อย ก็รวยได้"

27 ธันวาคม 2559

วันนี้ N&B Pancake มาร่วมออกงานสัมมนา หัวข้อ "ลงทุนน้อย ก็รวยได้" จัดขึ้น ณ K-Expert จามจุรีสแควร์ ชั้น 2
โดย คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอนด์บี พิซซ่าเครป จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากรในงานนี้